הריסה ו/א פירוק פטורים מהיתר בהתאם לתנאים


 1. כל מבנה שהקמתו פטורה מהיתר לפי סעיפים 5-38 לתקנות הפטור וההנחיות הנובעות מהן.
   
 2. מבנה המסומן להריסה או פירוק לצורך ביצוע עבודות מכח סעיף 261 ד' לחוק.
   
 3. יש לבצע את עבודות הפירוק ו/או ההריסה באופן שיבטיח את שלום הציבור.
   
 4. במידה ונדרשת שפיכת פסולת ו/או חלקי הריסה ממקומות גבוהים, מעל 3 מ', תתבצע השפיכה אך ורק באמצעות ארובת שפיכה (שרוול). יש לכסות את מכולת האיסוף ביריעה מותאמת.
   
 5. לא תתבצע עבודת פירוק ו/או הריסה אשר יהוו הפרעה למעבר כלי רכב והולכי רגל במרחב הציבורי - במידה והעבודות מצריכות הפרעה/חסימה של התנועה במרחב הציבורי - יש לתאם זאת מראש עם הגופים הנדרשים.
   
 6. העמסת פסולת תבוצע בשטח האתר בלבד, אין להשאיר פסולת בניה מחוץ לשטח בו מתבצעת העבודה, כולל שטח ציבורי או ברשות הרבים. במקרה ואין אפשרות להתארגנות באתר הבניה עצמו תוגש בקשה נפרדת לתאום ביצוע הסדרי העמסה מיוחדים.
   
 7. חובת דיווח - על הריסת ו/או פירוק מבנה על פי תקנות אלו - יש לדווח לרשות הרישוי, על פי הטופס המצורף, תוך 45 יום ממועד הריסתו/פירוקו. יש לצרף אישור על פינוי הפסולת לאתר לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה.
   
 8. קבלת המייל בנושא פטורים לשוש דהן מחלקת פיקוח shoshi-dahan@hadera.muni.il