עבודות פיתוח ושיפור נגישות
ביצוע עבודות פיתוח, לרבות מסלעה, חיפוי קרקע וריצוף חצר פטור מהיתר בהתאם לתנאים הבאים :

 1. ביצוע עבודות אלה ובלבד שאינן כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 1 מטר ואינן פוגעות בניקוז הקיים ובערכי טבע.

 2. על אף האמור בסעיף 1 עבודות פיתוח בשמורת טבע, גן לאומי ואתר לאומי לפי חוק גנים לאומיים יבצעו בידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בלבד ויתקיימו בהם כל אלה:
  א. הקמת מסלעות וקירות פיתוח כאמור בתקנת משנה 1 המיועדים לשיקום צומח ונוף בלבד.
  ב. לשם התקנת אבזרי בטיחות כגון שבילים, מעקות, יתדות וסולמות, מחסומים ובולדרים.
   
 3. מקומות חניה , משטחים לפינוי גזם , רחבות כיבוי אש פגיעה בעצים בוגרים וכדומה.
   
 4. יש לשמור על שטח חדיר מים לחלחול - בהיקף של 15% משטח המגרש הפנוי ובכל מקרה לא פחות מהקיים בהיתר שניתן טרם ביצוע העבודות.


שיפור נגישות לבניין ובתוכו פטור מהיתר בהתאם לתנאים הבאים:

 1. דרך גישה או כבש (רמפה) המיועדים לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מטר.

 2. יובהר כי לא יפתחו פתחים חדשים למבנה - במידה ונדרש לשיפור הנגישות יש להגיש בקשה להיתר בניה.

 3. התקנת מעלון אינה כלולה בתקנות הפטור - במידה ונדרשת, יש להגיש עבורה בקשה להיתר בניה.