מחלקת נכסים

פרטים כלליים

מנהל המחלקה עו"ד שי נאור shay-n@hadera.muni.il

כתובת הלל יפה 25 קומה 4

טלפון 04-7702138 פקס 04-7702152

קבלת קהל ימים ראשון וחמישי בין השעות 09:00 - 13:00, וביום שלישי בין השעות 16:00 - 18:30

מענה טלפוני בימים שני ורביעי בין השעות 10:00 - 12:00

תחומי המחלקה

היחידה הכלכלית הוקמה על מנת להתמודד עם הרפורמה בחוק תכנון ובנייה ולייעל את גביית ההיטלים, אגרות והכנסות העירייה בכל הקשור בנכסים העירוניים, היטלי השבחה, אגרות בניה והיטלי פיתוח. תפקיד היחידה הכלכלית הוא לרכז את כל הכנסות העירייה המפורטות לעיל תחת קורת גג אחת ובכך לייעל את השירות לתושב. היחידה אחראית על מחלקת נכסים ומחלקת היטל השבחה ובעתיד על אגרות בניה והיטלי פיתוח (סלילה, שצ"פ ועוד).