מחלקת רישוי בניה

פרטים כלליים

מנהלת המחלקה אדריכלית אליסיה רובינשטיין elisyar@hadera.muni.il

מזכירה טלי טביב

כתובת רח' הלל יפה 9

טלפון 04-630373204-6303733 פקס 04-6303731

קבלת קהל בימים ראשון וחמישי בין השעות 09:00 - 13:00, וביום שלישי בין השעות 16:00 - 18:30

מענה טלפוני בימים שני ורביעי בין השעות 10:00 - 12:00

 

תחומי המחלקה

 • המחלקה עוסקת בסיוע וטיפול בקהל לקוחות המבקש לממש תכניות בניין עיר
 • הנחיית ציבור הלקוחות במקרים בהם הבנייה ו/או השימוש מחייבים שימוש חורג או הקלה
 • מתן הנחיות תכנוניות לאזרחים, קבלנים, אדריכלים
 • מתן הנחיות תכנוניות לבניינים חדשים ותוספות בנייה
 • בדיקת בקשות ותכניות להיתר
 • ייצוג בוועדת ערר מחוזית
 • טיפול בהתנגדויות
 • הכנת בקשות לסדר יום
 • טיפול בהוצאת היתר בנייה
 • טיפול בהוצאת טופס 4
 • מתן אישור עקרוני לפתיחת עסק בהתאם להוראות התב"ע/היתר הבניה


הסבר על תהליכי בניה ורישוי

 1. תרשים זרימה - בקשה להיתר בניה
 2. תרשים זרימה - תהליך קבלת טופס 4 - בתים פרטיים
 3. תרשים זרימה - תהליך קבלת טופס 4 - בתים משותפים / מבני ציבור / תעשיה ומסחר