מחלקת תכנון עיר

פרטים כלליים

מזכירת המחלקה איילת אונגר 

כתובת הלל יפה 9

טלפון 04-630372704-6303728

פקס 04-6303726

קבלת קהל בימים ראשון וחמישי בין השעות 09:00 - 13:00, וביום שלישי בין השעות 16:00 - 18:30

מענה טלפוני בימים שני ורביעי בין השעות 10:00 - 12:00

מחלקת תכנון עיר מרכזת את התכנון הסטטוטורי בעיר, תוך ראייה ארוכת טווח של המטרות האורבניות הרחבות. הצוות המקצועי במחלקה מוביל ומקדם תכניות מפורטות בקני מידה שונים בהתאם למדיניות הפיתוח של העיר ולצרכי הציבור, בהלימה עם תכנית המיתאר העירונית שהתאשרה במאי 2014

צוות המחלקה מכין ניירות עמדה בנושאי מדיניות עירונית על רבדיה השונים, חוות דעת בנושאי תכנון עקרוניים, ומייעץ לגורמים שונים העומדים בקשר עם מוסדות העירייה. המחלקה מייצגת את הועדה המקומית לתכנון ובנייה במוסדות התכנון המחוזיים והארציים, ומטפלת בתביעות ערר ותביעות פיצויים.

כמו כן, המחלקה כוללת את מדור המידע התכנוני, המהווה המקור הראשון והמוסמך לצורך קבלת מידע לתכנון ובנייה.

אדריכלית העיר וצוות המחלקה מלווים את התכנון המפורט בעיר, ומקדמים יצירת שפת עיצוב עירונית המשלבת עקרונות אורבניים מתקדמים עם ערכי מורשת עירוניים.