פיתוח תשתיות

פרטים כלליים

מנהלת המחלקה אינג' הילאל פטימה 

מזכירה רחל מנצור

כתובת הלל יפה 25, חדרה

טלפון 04-770214204-7702141 פקס 04-7702150

קבלת קהל בימים ראשון וחמישי בין השעות 09:00 - 13:00, וביום שלישי בין השעות 16:00 - 18:30

מענה טלפוני בימים שני ורביעי בין השעות 10:00 - 12:00

יחידת היטלי סלילה ברח' הלל יפה 25
טלפון 04-7702147 04-7702144 פקס 04-7702150

 

תחומי המחלקה

  • תכנון וביצוע כבישים ברחבי העיר ותאום תשתיות בתחומם
  • תאום ואישור עבודות קבלנים בתחום הכבישים
  • אישור חשבונות מתכננים, קבלנים וספקים
  • טיפול בהסדרי תנועה, חניה ורמזורים
  • בחינת תוכניות בניין עיר (תב"ע) בנושא מערכות דרכים
  • בחינת בקשות להיתרי בניה מהיבט מערכת הדרכים
  • טיפול בהיטלי סלילה
  • טיפול בהיטלי ניקוז