מחלקת רישוי עסקים
כתבות: רח' הרברט סמואל 51 חדרה

טלפונים: 6222628 - 04

פקס: 6222617 - 04

שעות קבלת קהל: ימים א', ה, בין השעות 09:00 - 13:00
                              ימים ב', ד' מענה טלפוני בין השעות : 10:00-12:00
                              יום ג' קבלת קהל בין השעות : 16:00 - 18:00

יצירת קשר:

מזכירת רישוי עסקים - סילבי פרץ - silvip@hadera.muni.il

תברואנית - דורית אדדי זיגנר - dorit-adadi@hadera.muni.il

תברואן - יוסי שליט - 04-6249454 - yossi-shalit@Hadera.muni.il

רכז תביעות - אוהד קלר - ohad-keler@hadera.muni.il

מפקח - אייל משיח - 04-6303899 - eyal-m@Hadera.muni.il


מפקח - סער מהצרי - 04-6303838 - saar-mahzri@Hadera.muni.il


אודות מחלקת רישוי עסקים:
עיריית חדרה מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים, במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב.
מכוחה של חקיקת הכנסת, ישנם עסקים החייבים ברישיון עסק, ואנו מודעים לכך כי השגת הרישיון אינה דבר של מה בכך.
כדי להקל על הליך הרישוי יזמנו והכנו לשירותך את כל המידע שיסייע בידך לקבל רישיון עסק בהקדם.
עובדי מחלקת רישוי עסקים נכונים לסייע לך בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון העסק ויעשו כל מאמץ כדי לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.
בעל עסק יקר , לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) , לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק בהתאם להוראות צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי ) במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך לפעול להוצאת רישיון עסק כחוק .

חוק רישוי עסקים

צו רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים מופקדת על יישומו של החוק לרישוי עסקים בעיר חדרה.
במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי, הכולל:
מתן מידע מקדמי במחלקה ניתן לבעלי עסקים ויזמים כל המידע בהוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות במקום, וזאת לפני חתימה על חוזה שכירות/קנייה מחייב.
טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון, ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.
ליווי תהליך הרישוי
בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה
ביצוע ביקורות בעסק ע"י מפקחי רישוי עסקים ומפקחי משרדי הממשלה במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים.
הנפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של גורמי הרישוי.
כמו כן מופקדת מחלקת רישוי עסקים על מתן היתרים ע"פ חוקי העזר העירוניים.
המידע מובא בזאת לנוחיות הציבור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי ע"פ חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968

הרפורמה ברישוי עסקים

1. הרפורמה

2. המפרט האחיד

3. תהליך רישוי עסקים

4. הנחיות מיוחדות