מחלקת תכנון עיר

אד' העיר ומנהלת המחלקה: ליטל שלף-דורי
דוא"ל: lital-sd@hadera.muni.il

מזכירת מחלקה:
 איילת אונגר

דוא"ל: ayeletu@hadera.muni.il

כתובת: הלל יפה 9

טלפון: 04-6303727/8
פקס: 04-6303726

קבלת קהל : ימים א', ה' בין השעות 09:00 - 13:00,
                יום ג' בין השעות 16:00 - 18:30

מענה טלפוני: ימים ב', ד' בין השעות 10:00 - 12:00

מחלקת תכנון עיר מרכזת את התכנון הסטטוטורי בעיר, תוך ראייה ארוכת טווח של המטרות האורבניות הרחבות. הצוות המקצועי במחלקה מוביל ומקדם תכניות מפורטות בקני מידה שונים בהתאם למדיניות הפיתוח של העיר ולצרכי הציבור, בהלימה עם תכנית המיתאר העירונית שהתאשרה במאי 2014.

צוות המחלקה מכין ניירות עמדה בנושאי מדיניות עירונית על רבדיה השונים, חוות דעת בנושאי תכנון עקרוניים, ומייעץ לגורמים שונים העומדים בקשר עם מוסדות העירייה. המחלקה מייצגת את הועדה המקומית לתכנון ובנייה במוסדות התכנון המחוזיים והארציים, ומטפלת בתביעות ערר ותביעות פיצויים.

כמו כן, המחלקה כוללת את מדור המידע התכנוני, המהווה המקור הראשון והמוסמך לצורך קבלת מידע לתכנון ובנייה.

אדריכלית העיר וצוות המחלקה מלווים את התכנון המפורט בעיר, ומקדמים יצירת שפת עיצוב עירונית המשלבת עקרונות אורבניים מתקדמים עם ערכי מורשת עירוניים.

בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון דוא"ל
ליטל שלף-דורי אד' העיר ומנהלת המחלקה

04-6303727

lital-sd@hadera.muni.il
איילת אונגר מזכירת מחלקה 04-6303728 ayeletu@hadera.muni.il
צביה כהן מנהלת מדור תב"ע 04-6303747 tzviac@hadera.muni.il
חגית שינדלר בודקת תכניות 04-6303730 hagit-shindler@hadera.muni.il
ענת פריד בודקת תכניות 04-6303729 anat-f@hadera.muni.il
מוראל וויסטל בודק תכניות 04-6303344 morel-w@hadera.muni.il
אורן מידן מידען 04-6303268 oren-m@Hadera.muni.il
תום שובל מידען 04-6303289

tom-s@Hadera.muni.il 

אדר' אולה בלייניס תכנון אדריכלות ואסטרטגיה 04-6303250 ola-b@Hadera.muni.il
תמרה שיינר מידענית 04-6303289 tamara-s@Hadera.muni.il