מבנים מסוכנים
מנהל המחלקה: תמיר תוהמי
כתובת: רח' הרברט סמואל 51
טלפון: 04-6249472
דוא"ל: tamirt@hadera.muni.il

מזכירת מחלקה: ליזי חדד
דוא"ל: lizi-h@hadera.muni.il
קבלת קהל: ימים א', ה' בין השעות 09:00 - 13:00,
                    יום ג' בין השעות 16:00 - 18:30

מענה טלפוני: ימים ב', ד' בין השעות 10:00 - 12:00

מהו מבנה מסוכן?

כל מבנה שעלול לסכן את דייריו ו/או את הנכסים הסמוכים אליו, לעוברים ושבים מוכרז כמבנה מסוכן.

נוהל טיפול המחלקה:
ביקורת בשטח, חוות דעת הנדסית, משלוח הודעה-דרישה לביצוע התיקונים, פיקוח מהנדס, העברת הנושא למחלקה המשפטית להמשך
טיפול (אם דרישות ההתראה אינן מבוצעות תוך המועד שנקבע בהתראה).

המחלקה למבני ציבור:
מוערבות בתכנון וקבלת מבנים: טיפול בכל מבני הציבור כולל בתי-כנסת, אולמות ספורט, מקוואות, בתי-ספר, גני ילדים ועוד.

מחלקה לקבלת מיגון בבניינים חדשים בלבד:
נותנת שירותים ופיקוח בנושא בדיקות מיגון לפי תקנות הג"א עד הוצאת טופס 4.

מחלקת מבני ציבור תמיד איתכם ולשרותכם.