הנהלת האגף

מהנדס העיר: נדב הדר 
מייל: nadav-h@Hadera.muni.il

מנהלת לשכה: אורלי ליאון
מייל: orlyl@hadera.muni.il

כתובת: רח` הלל יפה 9

טלפון:
04-6303720/1 פקס: 04-6303726


קבלת קהל :
ימים א,ה בין השעות 09:00 - 13:00,
יום ג` בין השעות 16:00 - 18:30

מענה טלפוני:
ימים ב`, ד` בין השעות 10:00 - 12:00


אגף ההנדסה על כל מחלקותיו משרת את הקהל הרחב תוך שימת דגש על השירות הניתן, אמינות ושקיפות המידע לקהל ולעורכי הבקשות.
הפריסה הגיאוגרפית היא הגבולות בתחום שיפוט חדרה.
השירות נעשה באמצעות מענה טלפוני , קבלת קהל במשרדי האגף וכן בכתב, כל נושא ואופי טיפולו.

תחום תפקידיו וסמכויותיו של המהנדס

תכנון העיר
פיקוח ורישוי
בנייה ציבורית

עבודות ציבוריות המבוצעות ע"י הרשות המקומית או מטעמה עפ"י חוק התכנון והבנייה

מהנדס הרשות הוא מהנדס הוועדה המקומית והוא מזכיר הוועדה המקומיתהמהנדס הוא הסמכות המקצועית בתחום הפיזי-אורבאני כמתכנן,
כמייעץ לראש הרשות והמועצה וכמבצע של מדיניות הוועדה המקומית ושל רשויות התכנון המחוזית והארצית, הוראות החוק והתקנות השונות.

חתימתו נותנת תוקף לתוכניות, חוזים, רישיונות ותעודות בהתאם לחוקים ולתקנות.תחומי אחריות

תכנון שטח השיפוט של הרשות המקומית
הכנת תוכניות אב ופרוגרמות
הכנת תוכניות מתאר ותוכניות מיוחדות
הכנת תוכניות מפורטות
שינוי יעוד קרקע והפקעות לצרכי ציבור
ייצוג הרשות בוועדת תכנון
אישור תוכניות לבנייה, בקשות בנייה, שימוש חורג והקלות בנייה
פיקוח על העמידה בהוראות, באישורים ובתקנים-בבנייה ובשימוש, ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם
איתור מבנים מסוכנים ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם
תכנון ובניית מבני ציבור ומתקני ציבור בתחומי הרשות המקומית
תכנון, ביצוע או פיקוח על ביצוע עבודות תשתית (ביוב, מים, כבישים, תאורה,גנים ונוף ) בתחומי הרשות המקומית


נגישות:

הרשות המקומית פועלת להנגשת כלל המבנים הציבוריים שברשותה והמחוייבים לפי חוק עפ"י לוחות הזמנים שנקבעו בחוק.

לפרטים נוספים אודות הסדרי הנגישות/ ההתאמות לחץ כאן.