פיתוח תשתיות
מנהל: אינג' הילאל פטימה
מזכירה: רחל מנצור
כתובת: הלל יפה 25, חדרה

טלפון: 04-7702142/141

פקס: 04-7702150
דואר אלקטרוני: hakol-letova@hadera.muni.il

קבלת קהל : ימים א', ה' בין השעות 09:00 - 13:00,
                יום ג' בין השעות 16:00 - 18:30


מענה טלפוני: ימים ב', ד' בין השעות 10:00 - 12:00

יחידת היטלי סלילה רח' הלל יפה 25
טלפון: 04-7702144/7 פקס: 04-7702150

המחלקה עוסקת בתחומים הבאים:
תכנון וביצוע כבישים ברחבי העיר ותאום תשתיות בתחומם.

תאום ואישור עבודות קבלנים בתחום הכבישים.

אישור חשבונות מתכננים, קבלנים וספקים.

טיפול בהסדרי תנועה, חניה ורמזורים.

בחינת תוכניות בניין עיר (תב"ע) בנושא מערכות דרכים.

בחינת בקשות להיתרי בניה מהיבט מערכת הדרכים.

טיפול בהיטלי סלילה

טיפול בהיטלי ניקוז


בעלי תפקידים במחלקת פיתוח תשתיות
שם תפקיד טלפון דוא"ל
הילאל פאטימה מנהלת המחלקה 04-7702142

helal-f@Hadera.muni.il

לבנת יאלוביץ הר-שגיא מתאמת פרויקטים 04-7702145 livnat-y@Hadera.muni.il
רחל מנצור מזכירת מחלקה ומנהלת פרויקטים 04-7702141 rachelm@hadera.muni.il
ליאור כהן מנהל מדור הטלי שצפ"ים 04-7702149 lior-c@Hadera.muni.il
עדנה יעקבי מנהלת מדור היטלי סלילה 04-7702144 edan-y@hadera.muni.il
אורלי בר ששת מזכירת היחידה להיטלי סלילה 04-7702147 orly-b@hadera.muni.il