עמוד טבלת תעריפי הועדה מדד אחרון:  223.5603 מתאריך:  01/02/2020
סינון פרטי תעריפים
סוג תעריף
סוג שירות


טבלת תעריפי הועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.00 אגרות רשיון בניה: 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 304.47 304.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה או תוספת בניה מ"ר 32.89 32.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2,000 מ"ר מ"ר 32.89 32.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2,000 מ"ר מ"ר 1.22 1.22
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.65 3.65
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב יח' 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה יח' 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות יח' 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש במתקן פוטו-וולטאי או בתחנת כח(עד 10,000 מ"ר) מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות קולטי שמש במתקן פוטו-וולטאי או בתחנת כח(מעל 10,000 מ"ר) מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר יח' 304.47 304.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 60.89 60.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.12.01 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.12.02 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.12.06 התאמת פקדון יח' 0.00 0.00
אגרת בניה כללי 9.60.80 הפרשים מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מדרכה 10.40.1 אגרת היתר (סעיף 8) (ב) מ"ק 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מדרכה 5.00.30 היטל מדרכה-לכל מ"ר קרקע כולל הקרקע עליה עומד הבני מ"ר 68.33 70.63
היטלי פיתוח רישוי עסקים 6 ** רישוי עסקים ** יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח רישוי עסקים 6.1 תרשים מגרש מגרש 5.45 10.16
היטלי פיתוח רישוי עסקים 6.2 פתיחת תיק מ"ר 13.60 25.36
היטלי פיתוח רישוי עסקים 6.3 אישור אזור אשור 35.80 66.75
היטלי פיתוח רישוי עסקים 7 ** ת.ב.ע. ** יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח רישוי עסקים 7.1 פירצול חלקה בעד כל חלקה שנוצרת בפרצול- יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח רישוי עסקים 7.1.1 עד 600 מ"ר יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח רישוי עסקים 7.2.2 עד 1,000 מ"ר. יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח רישוי עסקים 7.3.3 עד 5,000 מ"ר. יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח רישוי עסקים 7.4.4 מעל 5 דונם. יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח רישוי עסקים 7.5.5 בעד כל חלקה המתאחדת עם חלקה אחרת. יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח רישוי עסקים 7.6.6 תעודת אישור תשריט חלוקה. יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח רישוי עסקים 8.00.00 ========= 2016 ======== מ"ק 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 8.30.00 == היטלי תיעול == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 8.31.4 היטל תיעול כל מ"ר משטח האדמה החקלאית מ"ר 30.37 30.67
היטלי פיתוח היטל כביש 9.10.00 == היטלי סלילת כביש == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מדרכה 9.40.10 == היטלי סלילת מדרכה == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי שצ"פ 9.50.10 == היטל שצ"פ == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי שצ"פ 9.50.20 שטח קרקע בעד הקרקע מכל סוג לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 33.36 33.52
היטלי פיתוח היטלי שצ"פ 9.50.30 שטח בנין לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 50.04 50.54
היטלי פיתוח היטלי שצ"פ 9.50.40 נפח מתקן הנדסי מ"ר 11.01 11.06
היטלי פיתוח רישוי עסקים 9.60.10 == הפרשים להיטלים == יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 9.60.20 הפרשים - תיעול - קרקע מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 9.60.25 הפרשים - תיעול - מבנה מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל כביש 9.60.30 הפרשים - כביש יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מדרכה 9.60.40 הפרשים - מדרכה יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מים 9.60.50 הפרשים - מים יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 9.60.60 הפרשים - ביוב יח' 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9001 היטל השבחה לתוכנית 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9002 הקלות 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9003 שמוש חורג 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9004 היטל השבחה לתוכנית1 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9005 היטל השבחה לתוכנית 3 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9006 היטל השבחה לתוכנית4 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9007 היטל השבחה לתוכנית5 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9008 היטל השבחה לתוכנית6 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9016 היטל השבחה לתוכנית2 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9017 החלטת ועדת ערר 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9019 לפי שומת ועדה 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9020 לפי שומה מוסכמת תוכנית חד/947 חד/450 ה' חד/830 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9021 תמ"א 36 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9022 פוטו -וולטאי 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9024 אנטנה סלולרית 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9025 מימוש חלקי 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.9026 החזר 0.00 0.00
כללי כללי 1.2.3 משלוח הודעות לבעלי עניין יח' 0.00 0.00