מידע כללי

חדשות

 • הגשת בקשות לתיקי מידע והיתר

  מתאריך 1/10/2021 נדרש להגיש בקשות לתיקי מידע והיתר עם מפות מדידה מאושרות ממפ"י.

 • הוועדה המקומית שבה לפעול

  הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חזרה לפעול, על-פי ההנחיות יאוישו המחלקות במשמרות, אך לא תתקיים קבלת קהל פנים אל פנים.

  ניתן לבצע את מרבית הפעולות במערכת המקוונת ובכלל זה ביצוע תשלומים באמצעים מקוונים.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.

  משרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חדרה מונגשים לציבור הרחב. כניסה מונגשת למשרדי הועדה באמצעות מעלית הנמצאת בדלת המערבית בבנין.