עמוד זה מאפשר לאתר פרטי תוכנית בניין עיר.
יש לבחור את שיטת האיתור ולהזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"
איתור לפי פרטי תוכנית:
מספר תוכנית
ישוב
סטטוס תוכנית
סמכות תוכנית  
איתור לפי שם תוכנית:
שם תוכנית  
איתור לפי נתוני מקרקעין:
מספר גוש  
מספר חלקה  
איתור לפי תאריכים:
מתאריך אישור  
עד תאריך אישור  
מתאריך הפקדה  
עד תאריך הפקדה  
איתור תכנית לפי פרטי יזם:
מס' זיהוי יזם  
שם יזם